Design interiéru inspirovaný kubismem

Umělecké hnutí, které mělo velké zastoupení v dílech malířských a sochařských a dostalo nejprve hanlivý název kubismus. Snahou výtvarných umělců bylo zobrazovaný předmět zachytit z více úhlů najednou a ideálně zachytit i jeho pohyb v čase. Vněkterých obrazech se toto dokonce tvůrcům podařilo. V Čechách a na Moravě měl tento styl zastoupení i v architektuře a designu a jsme, jako země, tímto výjimeční.

Interiér Domu U Černé Matky Boží, Praha – zdroj foto: www.idnes.cz

Kubističtí architekti a designeři

V českých zemích bylo několik architektů a designerů, kteří kubistický styl na svých dílech uplatňovali: J. Gočár, J. Chochol, P. Janák a další. Jejich díla jsou ohromující. Prolamující se fasády domů a šikmé křivky na nábytku jistě vzbuzují silné pocity, o což hnutí v prvním plánu šlo. Dnes se díla s kubistickými prvky vystavují v muzeích a exteriéry kubistických vil si můžeme prohlédnout na procházkách hlavně v Praze, Brně, ale i v dalších městech.

Bauerova vile – zdroj foto: www.asbportal.cz
Kubistický nábytek na výstavě – zdroj foto: www.tyden.cz
Výstava kubistického designu: zdroj foto: www.upm.cz